Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το Φ.Π.Α. στις Δικηγορικές Υπηρεσίες

Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το Φ.Π.Α. στις Δικηγορικές Υπηρεσίες

Tuesday 2 August 2016

Ως συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο κρίνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την επιβολή ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες.

Πιο συγκεκριμένα, με την υπ.αρ. C-534/14 απόφαση της 28/7/2016 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε πως η επιβολή ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες δεν είναι αντίθετη με το Ενωσιακό Δίκαιο και μπορούν να συνεχίσουν να εξαιρούνται από αυτή μόνο όσοι υπάγονται στο σύστημα της Νομικής Αρωγής και τούτο διότι τα έξοδα της δίκης (και συνεπώς η δικηγορική αμοιβή) καλύπτεται από το κράτος στο οποίο παρέχεται η Νομική Αρωγή.

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.