Προσφυγή στην ΕΕ για το ασφαλιστικό

Προσφυγή στην ΕΕ για το ασφαλιστικό

Tuesday 18 July 2017

Προσφυγή στην ΕΕ για το ασφαλιστικό έκανε η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας μας με σκοπό την ενεργοποίηση διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Ελλάδας.

«Έχει πλέον καταστεί κοινή πεποίθηση ότι η ασφαλιστική αντι-μεταρρύθμιση της κυβέρνησης, σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα φορολογικά βάρη, έχει απροσχημάτιστο δημευτικό αποτέλεσμα για το εισόδημα των επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών», σημειώνεται σε σχετικό έγγραφο, με αναφορά στον ν. 4472/2017 ο οποίος θεσμοθετεί την επιβολή «εισφορών επί εισφορών», δηλαδή εισφορών επί ανύπαρκτου εισοδήματος, οι οποίες αντιστοιχούν αριθμητικά σε επιβάρυνση για τους δικηγόρους κατά 53 εκ. € για το 2018, και 124 εκ. € για το έτος 2019.

Η προσφυγή στην ΕΕ δικαιολογείται και αναφορικά με δικηγόρους άλλων κρατών μελών της Ένωσης οι οποίοι έχουν ασκήσει κοινοτικό δικαίωμα εγκατάστασης στην Ελλάδα, καθώς «ανερχόμενη η σωρευτική φορολογική και εισφοροδοτική επιβάρυνση σε ποσοστό τουλάχιστον 75-80 % επί του εισοδήματος, αποθαρρύνει την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης Δικηγόρων άλλων κρατών μελών και ωθεί τους εν Ελλάδι εγκατεστημένους δικηγόρους σε διακοπή της δραστηριότητας τους», ενώ θίγει το δικαίωμα ιδιοκτησίας και την επαγγελματική τους ελευθερία. Ταυτόχρονα αναδεικνύει το οξύμωρο που υπάρχει αναφορικά με τα μέτρα τα οποία κατοχυρώνει ο ν. 4472/2017: ενώ τα μέτρα επιβάλλονται κατ’ επιταγή των δανειστών της χώρας, μεταξύ των οποίων και η ΕΕ & η ΕΚΤ, ταυτόχρονα πλήττουν δικαιώματα που ανάγονται στο πεδίο των θεμελιωδών ελευθεριών, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Να σημειωθεί ότι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι προσέφυγαν επί ακυρώσει και ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς μέτρα ανακούφισης όπως οι «εκπτώσεις» για τους νέους συναδέλφους, καθώς και οι «εκπτώσεις» εισφορών για την πρώτη τετραετή μεταβατική περίοδο, προσφέρουν προσωρινή μόνο λύση στο πρόβλημα.