Νόμιμη διασυνοριακή μετακίνηση παιδιού με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο

Νόμιμη διασυνοριακή μετακίνηση παιδιού με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο

Thursday 10 August 2017

Πότε η μετακίνηση ενός παιδιού από μια χώρα σε μια άλλη θεωρείται νόμιμη και πότε όχι; Η πείρα έχει δείξει ότι σε πολλές περιπτώσεις η μετακίνηση ενός παιδιού παίρνει αρνητική χροιά λόγω έλλειψης ενημέρωσης εκ μέρους του γονέα με τον οποίον ταξιδεύει το παιδί.

 

Συνήθως οι γονείς δεν γνωρίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να μετακινούνται διασυνοριακά με τα παιδιά τους ή τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβαίνουν όταν ταξιδεύουν νόμιμα στο εξωτερικό με τα παιδιά τους, ώστε να αποφεύγεται κάθε περίπτωση παρανόησης των καλών προθέσεών τους. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις λοιπόν είναι απαραίτητη η συναίνεση και των δύο γονέων για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος; Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Μπορεί , κατά περιπτώσεις, ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

 

Κατ’ αρχήν, νόμιμη μετακίνηση τέκνου από γονέα σε άλλο κράτος χωρίς τη συναίνεση του έτερου γονέα, επιτρέπεται στις περιπτώσεις που την επιμέλεια ασκεί μόνο ο γονέας που μετακινεί το τέκνο και υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν παραβιάζεται το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας του παιδιού με τον άλλο γονέα. Αντίθετα, αν η επιμέλεια του παιδιού ασκείται από κοινού και από τους δύο γονείς, η έγκριση του γονέα που «μένει πίσω» είναι απαραίτητη για τη μετακίνηση του παιδιού στο εξωτερικό μαζί με τον άλλο γονέα.  Αυτό ισχύει είτε πρόκειται για προσωρινή μετακίνηση λόγω διακοπών είτε μόνιμη μετακίνηση σε άλλο κράτος.

 

Τι συμβαίνει όμως όταν η μετακίνηση είναι απαραίτητη αλλά ο ένας από τους δύο γονείς δεν συναινεί; Τότε τον λόγο μπορεί να πάρει η δικαιοσύνη, με το δικαστήριο καλείται να κρίνει την κατάσταση με βάση το συμφέρον του παιδιού και να αποφανθεί της μετακίνησης ή μη.

 

Πηγή: e-justice.europa.eu , 09/08/2017