Νομική ιστορία: η προίκα και η κατάργησή της

Νομική ιστορία: η προίκα και η κατάργησή της

Friday 11 August 2017

Ο θεσμός της προίκας καταργήθηκε με τον Νόμο 1329/83, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί τομή στα κοινωνικά πράγματα , επιφέροντας μια ουσιαστική ρήξη με το παρελθόν.

 

Η προίκα ήταν ένα σύνολο περιουσιακών στοιχείων  που μεταβίβαζαν πριν το γάμο, είτε η ίδια η νύφη, είτε οι συγγενείς της, στον γαμπρό.  Ο θεσμός, που έχει της ρίζες του στην αρχαιότητα με σκοπό την οικονομική εξασφάλιση των γυναικών αλλά και την υλική τους συμβολή στην νέα τους οικογένεια (καθώς δεν είχαν συνήθως εισόδημα από έμμισθη εργασία), κωδικοποιήθηκε στη νεότερη Ελλάδα μέσα από τους νόμους 1403-1404 του Αστικού Δικαίου.

 

Τα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούσε στις οικογένειες που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν οικονομικά στις απαιτήσεις του θεσμού, σε συνδυασμό με τους αγώνες για τη διασφάλιση της ισότητας  των φύλων είχαν οδηγήσει σε αντιδράσεις εναντίον του θεσμού ήδη από τα μέσα του 20ου αι. Τυπικά όμως, τα πρώτα βήματα για την κατάργηση της προίκας ως νομικού θεσμού έγιναν το 1978 με βασικό επιχείρημα την αντίθεση του θεσμού προς τις ήδη θεσμοθετημένες αρχές περί ίσων δικαιωμάτων των δύο φύλων του Οικογενειακού Δικαίου του Συντάγματος.

 

Μετά την κατάργηση της προίκας το 1983, τα προικώα επέστρεψαν στην κυριότητα των γυναικών, ανεξάρτητα από το πώς είχε δοθεί στο σύζυγό τους.

 

Πηγές:

Μηχανή του Χρόνου, 22/11/2016

Βιολέττα Σάντα, “Ένα προικοσύμφωνο του 1957”, Άρωμα Λευκάδας, 26/10/2014

FlashNews.gr, 20/11/2011